Kontakt

BIURO:
ul. Droszyńskiego 15
80-381 Gdańsk
Tel. +48 58 341 80 32

Niemann Polska Sp. z o.o., ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000326672, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, Regon: 220733028, Nip: 5842667434 

Przejdź do góry strony